torsdag 9 april 2015

Uppenbarelser av helvetet, del 1

Jag har lyssnat på Sid Roths program med Bill Wiese som HimlenTV7 publicerat som kontrast till Madeleine Wallgrens undervisning om vad som händer efter döden. Madeleines programserie togs bort pga HimlenTV7:s uppfattning om eviga straff. HimlenTV7 har många bra program, men det är på sin plats att säga något om varningarna för Madeleine som publicerats på första sidan.
Jag tror inte att de som kontaktat HimlenTV7 och kritiserat Madeleines undervisning har tänkt igenom följderna av den traditionella undervisningen om helvetet och inte heller om Bills uppenbarelse av helvetet är förenlig med Skriften.

Falska helvetesuppenbarelser

1) Det finns en uppsjö av falska helvetesuppenbarelser som givits människor av djävulen för att misskreditera Gud, så att ingen vill komma till honom. Att det handlar om djävulska uppenbarelser är särskilt tydligt i boken "Heaven is so real" av Cho Thomas. Den skildrar samma sorts helvete som Bill Wiese fick se. Uppenbarelsens sataniska ursprung avslöjas av att den "Jesus" som tar henne med till helvetet omväxlande smickrar henne och omväxlande hotar henne. Detta är en psykopats sätt att relatera till andra människor. Hon har dessutom fått "Herrens" befallning att starta en ny kyrka, som är typiskt sekteristisk. Jag kan inte låta bli att undra hur många som vågar pröva sina uppenbarelser enligt Skriftens ord i 1 Joh 4:1ff.

Men det finns andra helvetesuppenbarelser och nära-döden-upplevelser som saknar eldhavet och istället har ett ångestfyllt mörker. Det är tillräckligt hemskt ändå. Men Gud är inte onåbar därifrån. Den som ropar på Herren får svar och får gå igenom sitt liv i Guds ljus, något som också kan vara mycket smärtsamt för den ogudaktige, ibland mer smärtsamt än att vara kvar i mörkret. Dessa uppenbarelser verkar för mig mer trovärdiga.

Tänk på att Skriften säger att de som överlämnats åt Satan kan bli frälsta på Herrens dag, 1 Kor 5:5! Det är tydligt utifrån detta bibelställe att de kanske inte blir frälsta i detta livet. Jesus har övervunnit döden och dödsriket och har tagit nycklarna, Upp 1:18, vilket bör innebära att alla som vill, kan komma ut från dödsriket. Det var också ett evangelium (glädjebudskap) Jesus förkunnade i dödsriket bland dess fångar när han steg ner dit efter sin död (1 Petr 3:19). "Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever" (1 Petr 4:6).

Finns det demoner i ”helvetet”?

2) Var står det i Skriften att det  i ”helvetet” finns demoner som går omkring och plågar människorna där, vilket Bill Wiese och annan helvetesförkunnelse påstår? Bill Wiese talar om elden i ”helvetet”. Den plågar människorna, men inte demonerna. Märkligt att demonerna kan vistas i en sådan eld utan att plågas. Har de fått en speciell skyddklädsel av Gud? I så fall kan man undra om de är lika rättfärdiga som Sadrak, Mesak och Abednego som ju kunde gå omkring i Nebukadnessars eld utan att den brände dem.

Demonerna fruktade för att Jesus skulle befalla dem ”att fara ner i avgrunden”, inte helvetet/dödsriket. Avgrunden är abyssos, abyssen, dit djävulen i den kommande tidsåldern ska fängslas i tusen år. Men det är inte samma sak som ”helvetet”.
Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion", eftersom många onda andar hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. (Luk 8:30, 31)
Demonerna visste vilken framtid som väntade dem:
Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" (Matt 8:29)
Avgrunden/abyssen är en plågoplats för djävulen och hans demoner.
Dödsriket (grek hades och hebr sheol) är till skillnad mot abyssen en förvaringsplats för döda människor i väntan på domen. Det finns inga demoner där.

Termen ”helvete”

3) Termen ”helvete” förekommer inte i Bibeln. Det är ett ord hämtat från nordisk mytologi. Gudinnan Hel regerade i underjorden som också bar hennes namn. ”Helvete” betyder att man betalar ”vite”, alltså böter till gudinnan Hel. Är detta verkligen bibliskt?

Guds dom har ännu inte ägt rum.

4) Helvetesförkunnelsen förutsätter att Guds dom redan ägt rum, men det stämmer inte heller med Skriften. Det finns olika domar, men eldsjön ligger i framtiden. På den dagen (domens dag) ska vars och ens verk prövas i elden, 1 Kor 3:13.

De som allra först kastas i eldsjön är de som kallas getter av Jesus när han kommer tillbaka. Då först är skörden mogen så att det går att skilja på vetet och ogräset, och domen kan komma. Skriftens ord om att Herren dröjer för att han inte vill att någon ska gå förlorad mister sin mening om det inte finns frälsning efter döden, eftersom det både föds och dör alltfler människor under tiden som han dröjer:
"Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig" (2 Petr 3:9).
Men om det inte finns frälsning för dem som kanske i oförstånd sagt nej till Herren, blir ju följden att fler går förlorade ju längre Herren dröjer.

Eldsjön

 5) Efter det messianska Gudsriket (tusenårsriket) ska alla döda (som inte varit med om den första uppståndelsen och inte heller levde när Jesus kom tillbaka) uppväckas och dömas. ska de som inte finns uppskrivna i Livets bok kastas i eldsjön, men inte förrän då!
Att sedan eldsjön är ett utflöde av Guds helighet är ganska uppenbart bland annat utifrån Dan 7:10 och Upp 14:10. Eldsjön befinner sig framför Guds tron, inte i ett avlägset hörn av universum.

I eldsjön är det inte Satan som bestraffar (bättre: tuktar, fostrar enligt grundtextens ord kolasin) människorna. Däremot kan Satan ibland ha den funktionen dessförinnan. De som plågas i eldsjön i "tidsåldrarnas tidsåldrar" är Satan, vilddjuret och den falske profeten (Upp 20:10). Även de som tar vilddjurets märke på sig verkar vara i samma sits. Denna synd är ett så uppenbart ställningstagande för Antikrist mot Kristus, att den torde vara hädelse mot den helige Ande (Upp 14:11). Men det står inte att alla andra plågas där i flera tidsåldrar. Tvärtom ska vi dömas till olika grader av tuktan efter våra gärningar. Det ska ju på domens dag bli drägligare för Sodom än för de städer där Jesus verkade (Luk 10:12).

Hur länge sedan en "evighet" eller bättre "tidsålder" varar är väldigt olika i Skriften, vilket Madeleine tydligt visat i sin videoserie. Det är inte helt enkelt att utläsa hur det går för dem som hädat den helige Ande, men det är helt klart att alla andra skall få förlåtelse enligt Jesu egna ord (Mark 3:28 m fl).

6) Bill Wiese befinner sig på en matta av maskar. Hans syn verkar vara en förvirrad sammanblandning av Gehenna, eldsjön, dödsriket och abyssen.
Han grundar sin framställning på Luk 16 (den rike mannen och Lasarus) och Jesu undervisning om Gehenna. Men Luk 16 beskriver ett tillstånd före Jesu uppståndelse innan han besegrat döden och dödsriket (”helvetet”). Jesus har alltså auktoriteten över dödsriket idag. Dessutom var Gehenna ett ord som Jesus använde för att det var bekant för judarna, vilket inte alls måste innebära att det ser exakt likadant ut i verkligheten som i den jordiska förebilden Gehenna (Hinnoms dal, soptippen utanför Jerusalem där maskarna ständigt åt av kadavren). Jesus använde ofta bildspråk som vi lätt missförstår när vi inte är bekanta med den tidens kultur och tänkesätt. Enligt Jak 3:6 är tungan redan antänd av Gehennas eld, vilket väl visar att Gehennas eld inte ska uppfattas bokstavligt. När Jesus talar om Gehennas eld säger han att alla ska saltas med eld (Mark 9:49). Det är bra om vi är i den rannsakande elden redan nu, så slipper vi åtminstone en del av elden när vi står inför Herren efter jordelivet, 1 Kor 3:13.


Jag tror att Himlen TV7 vill stå för en biblisk förkunnelse, och detsamma gäller de flesta kyrkor. Men detta vill jag kalla för irrlära med hedniska influenser. Den traditionella helvetesförkunnelsen som är så vanlig i våra kyrkor behöver ställas under Skriftens ljus och omprövas från grunden, men självklart utan att vi hamnar i liberalteologi eller ett förmildrande av den eld som kommer att pröva allas liv. Vi har all anledning att vara noga med hur vi lever och här i tiden tar emot Guds gåva Jesus Kristus, men vi ska inte låta fienden måla upp helvetesbilder som strider mot Guds natur och skapar förakt för Gud.

Peter Wallgren
www.vingarden.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar