onsdag 6 september 2017

Helvetet, Gehenna, eldsjön, eviga straff, Den rike mannen och Lasarus, avgrunden

Rubrikens ord tillhör de mest missförstådda begreppen för de flesta moderna bibelläsare. Hur kan Gud kasta människor i ett evigt helvete, om han är Kärlek? 

Många har missförstått Bibeln och kanske dessutom fått en kluven gudsbild genom syner och uppenbarelser om helvetet. Men nu finns en bok som historiskt och språkvetenskapligt går igenom begreppen. Den heter Tidens fullbordan. Tidens fullbordan är en synnerligen viktig källa till att förstå Guds kärleksnatur. Boken bygger helt på Bibelns egna ord utifrån noggranna grundtextanalyser, men tar också med de tidigaste kyrkofädernas uppfattningar i ämnet. Här finns också en tankeställare om källan till uppenbarelser av helvetet som inte stämmer med Bibeln. 

Efter att ha läst boken bör man helhjärtat kunna säga att Guds natur är ren Kärlek utan att för den skull bortse från det ansvar vi alla kommer att avkrävas inför Guds domstol.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar